Logo Vanbergen
 

Van Bergen Personeelsdiensten BV

Kwestionariusz osobowyAdres zameldowania


Znajomość językὁw obcych


Doświadczenie zawodoweWykształceniePotrzebne dodatkowe dokumenty aplikacyjne (kopie)


Alergie

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety abyśmy mogli lepiej przygotować się na przyjęcie osób z alergiami. Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z prawdą:

Oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę:

  • Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są prawdziwe i dobrowolnie podane. Agencja Van Bergen Personeelsdiensten bv potrzebuje tych informacji w celu wyszukania najodpowiedniejszej oferty pracy (tymczasowej).
  • Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez Van Bergen Personeelsdiensten bv z siedziba w Hoek van Holland, Prins Hendrikweg 16, AE 3151 Hoek van Holland, i / lub For All Seasons Packing Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul.Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn, i / lub Beyond Resources Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul.Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym udzielanie tych informacji dla potencjalnych pracodawcὁw, teraz i w przyszłości.
  • Zdaję sobie sprawę z moich praw do wydania e-mailem lub pisemna instrukcją polecenia zawieszenia procesu rekrutacji i zniszczenia moich danych osobowych.
  • Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu uzyskania (tymczasowego) zatrudnienia.
  • Jeżeli podczas procedury selekcyjnej nie bedziemy korzystać z formularza zgłoszeniowego Twoje dane zostana usunięte. Otrzymasz w tej sprawie e-mail z informacją.