Logo Vanbergen
 

Van Bergen Personeelsdiensten BV

Личен въпросникАдресна регистрация


Владеене на чужди езици


Професионален опитОбразование/обученияИзисквани допълнителни документи към заявлението (копия)


Алергии

Моля, попълнете настоящия въпросник, за да можем да вземем предвид алергиите при определяне на мястото на работа. Моля, попълнете списъка в съответствие с истината.

Декларация на лицето, търсещо работа:

  • Декларирам, че цялата информация във въпросника съм предоставил/предоставила доброволно и че Van Bergen Personeelsdiensten bv се нуждае от тази информация за евентуално предложение за работа (временна).
  • Съгласен/съгласна съм с обработката на моите лични данни от Van Bergen Personeelsdiensten bv със седалище в Hoek van Holland, Prins Hendrikweg 16, 3151 AE Hoek van Holland и/или For All Seasons Packing Sp. z o.o. от Olsztyn, Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn за и/или Beyond Resources Sp. z o.o. със седалище в Olsztyn, Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn, необходими за провеждане на процеса на набиране на персонал, както и за предоставяне на тези информации на потенциални работодатели, сега и в бъдеще.
  • Посредством електронна поща или писмено имам правото да поискам прекъсване на процеса на набиране на персонал и заличаване на личните ми данни.
  • Декларирам, че цялата изисквана информация е попълнена вярно.
  • Съгласен/съгласна съм моите лични данни да бъдат предоставяни с цел получаване на работа (временна);
  • Ако по време на процедурата на избор се окаже, че не сме използвали данните от Вашата регистрация, Вашите данни ще бъдат заличени. Ще Ви информираме за това по електронен път.