Logo Vanbergen
 

Van Bergen Personeelsdiensten BV

Persoonlijk vragenformulier


Inschrijvingsadres


Vreemde talenkennis


WerkervaringOpleidingenBenodigde extra sollicitatiedocumenten (kopieën)


Allergieën

Om misplaatsingen ten gevolge van een allergie te voorkomen verzoeken wij u onderstaande naar waarheid in te vullen:

Verklaring van de werkzoekende:

  • Ik verklaar dat ik alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig heb opgegeven en dat Van Bergen Personeelsdiensten bv deze gegevens nodig heeft voor het eventueel aanbieden van (tijdelijk) werk.
  • Ik verleen toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens door Van Bergen Personeelsdiensten bv gevestigd te Hoek van Holland, Prins Hendrikweg 16, 3151 AE Hoek van Holland, en/of For All Seasons Packing Sp. z o.o. gevestigd te Olsztyn, Herberta 14/23, 10-686 Olsztynvoor en/of Beyond Resources Sp. z o.o. gevestigd te Olsztyn, Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiële werkgevers, nu en in de toekomst.
  • Ik heb het recht om middels een mail, dan wel schriftelijk, opdracht te geven om het wervingsproces stop te zetten en mijn persoonlijke gegevens te vernietigen.
  • Ik verklaar dat alle gevraagde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
  • Ik verleen toestemming voor het ter beschikking stellen van mijn gegevens teneinde een (tijdelijke) aanstelling te verkrijgen;
  • Mocht tijdens de selectie procedure blijken dat we geen gebruik zullen maken van uw inschrijving dan zullen uw gegevens worden verwijdert. U wordt daar middels een mail hiervan op de hoogte gesteld.